top of page

Dahlin x Sagfjæra x Thomassen

Om kunstnerene

Utstilleregruppa Edith Serine Thomassen (f. 1973), Ingun Klakegg Dahlin (f. 1961) og Signe Sagfjæra (f. 1949) har stilt ut sammen i en rekke år.

 

Deltakerne støtter og inspirerer hverandre, utveksler erfaringer og lærer av hverandre, selv om uttrykk, leiresorter og brenningstemperaturer er helt ulike og varierer sterkt. Eller kanskje nettopp derfor? Å jobbe med leire på eget verksted kan være et ensomt arbeid om en ikke har et godt kollegialt fellesskap å støtte seg til. Å oppmuntre hverandre fører til utvikling og vekst!

  Sosialt

  • Instagram
  • Instagram

  «Myttji varme» Arbeidstittelen på utstillinga har bakgrunn i selve arbeidsprosessen: Brenninga i keramikkovnene - de høye temperaturene, - men også i relasjonene mellom utstillerne.

  Det er et forholdsvis stort aldersspenn i gruppa. 
  «Ungdommen» Edith har eget verksted på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og er en av attraksjonene på museet. Her kan publikum se, og av og til delta, i prosessene rundt produksjonen. Hovedmaterialet til Edith er porselensleire. Med hav og fjell som inspirasjon lager hun keramikk for daglig bruk. Arbeidene hennes er satt stor pris på; de har et spesielt særpreg og er lett gjenkjennelige. Hun har hatt en rekke bestillingsoppdrag for ulike profilerte, meritterte aktører innen serveringsbransjen og er ellers en høyt skattet keramiker og pottemaker.


  Ingun har verksted på Heimdal i Trondheim og jobber mest med modellert skulptur i grov Crankleire. Hun er en svært etterspurt kunsthåndverker og har gjort en rekke private og offentlige oppdrag i tillegg til å ha en hektisk utstillingsvirksomhet. Skulpturene hennes kjennetegnes ofte av en inderlighet i uttrykket. Ingun er alltid brennende engasjert i arbeidet sitt, - et engasjement ikke ulikt uttrykket og inderligheten i arbeidene hennes.


  Signe har verksted i Trolla i Trondheim. Hun har jobbet med grafikk og keramikk, men har de siste årene konsentrert seg om leira. Her har hun videreført arbeidet fra grafikken med ulike trykkteknikker og eksperimenterer med prosesser, uttrykk, leiresorter og brenningstemperaturer. Signe bruker gjerne bilder av egne skulpturer som motiv og uttrykk i nye arbeider. Arbeidene hennes er innkjøpt av en rekke private og offentlige virksomheter.

  bottom of page