top of page

Marian Heyerdahl

Om kunstneren

Marian Heyerdahl er født i Oslo Norge, 1957. Har sin utdannelse fra National Academy of Art and Design i Oslo, 1978-82. Hun har hatt en rekke utstillinger rundt om i hele verden og står bak bøkene: The Terracotta Woman og Marian Heyerdahl ; Prosjekt Gambia

Marian Heyerdahls arbeider er tidvis dunkle og kontroversielle, med overgripende temaer som seksualitet og politikk. Mer konkret: hvilke utfordringer som kan ligge i det å være menneske (og kvinne), liv og død (og stadiene i mellom) og krigsproblematikk – alt dette og gjerne med et historisk- og kulturelt rammeverk. Hun kobler fortid med nåtid, revurderer etablerte sannheter. Men arbeidene er aldri blottet for sensibilitet. 

 

Skulpturene Cartooned kan ses på som en symbiose mellom tid og kulturer. De har hver og én, en aktuell historie å formidle. Gjennom sitt menneskelig format, skaper og speiler de en nær dialog med publikum. Skulpturene kan sees på som både humoristiske, provoserende og erotiske, men de gjenspeiler også en aktuell feministisk replikk til dagens polerte og seksualiserte idealsamfunn, som treffer dagens ungdom ekstra hardt. De representerer annerledeshet og individualitet utenfor dagens mainstream format. En motvekt til den seksualiserte idealkvinnen og presset som dessverre definerer dagens motebilde. De er en hyllest til det unike, men også skjøre i oss mennesker. I disse skulpturene ligger også  et politisk engasjement for rettferdighet og likestilling.

 

Marian ønsker å invitere til dialog med publikum om våre helt vanlige og ofte kuede menneskelige følelser, som i dag mer og mer skjules bak en fasade av retusjerte bilder og en glorifisert newsfeed i sosiale medier. Dette kunstige skjoldet skaper en barriere mellom oppfattet virkelighet og faktisk virkelighet. Følelsene våre manipuleres og skaper sånn sett en distansering til det enkle og ekte. Dette berør hele samfunnet, men kanskje i sær kvinnen. Kvinnerollen i samfunnet er i krise, en kamp om å redefinere denne rollen tilpasset dagens samfunn, men også preget og diktert av kultur, religion, miljø, politikk, sosioøkonomiske forhold, popkultur, og nå også et mylder av influencere og sosiale medier.

 

Cartooned Revisited representerer en feministisk motvekt til dagens idealkvinne og superkvinnen representert i Manga figurene. Dette prosjektet står i sterk kontrast til installasjonen av mine Terracotta Kvinner som jeg er mest kjent for, som med sin lidelse påberoper en antikrigs statement.

  Sosialt

  • Facebook
  • Instagram

  Marian Heyerdahl

  Marian Heyerdahl x Galleri Osebro

  bottom of page